Với việc cập nhật chuyển nhượng mùa hè, chúng ta sẽ có những CLB mới cho cầu thủ, đồng thời phong độ trong giai đoạn vừa qua cũng sẽ được phản ánh qua tăng giảm chỉ số tổng quát