Dưới đây là những cầu thủ được dùng nhiều sau update hôm 25/11 tại Hàn quốc. Đã có những sự thay đổi khá rõ rệt khi xuất hiện những nhân tố mới trong trò chơi